Czy certyfikaty językowe są istotne dla pracodawców?

Kurs języka angielskiego Kraków

Udając się na przeciętny kurs języka angielskiego w Krakowie, często jest on opisany jakimś oznaczeniem mówiącym o tym, na jakim poziomie jest dany kurs. Może to być na przykład poziom A, B1, B2 lub C. Oznaczeń jest więcej i mówią one o poziomie znajomości języka. Każdy z poziomów jest określony i opisany przez specjalistów od lingwistyki i pozwala oszacować, na jakim poziomie jest osoba, która posługuje się językiem na poziomie odpowiedniego oznaczenia. Popularne jest zdawanie egzaminów na poszczególne poziomy znajomości języka. W większości przypadków dotyczy to studentów, jednak posiadanie odpowiednich certyfikatów znajomości języków jest wymagane przez coraz szersze grono pracodawców, którzy w ten sposób chcą upewnić się, że pracownicy dysponują odpowiednimi kwalifikacjami.

Kto wymaga posiadania certyfikatów językowych?

Posiadanie certyfikatów językowych jest wymaganie na studiach. Chcąc ukończyć studia, trzeba zdać egzamin na odpowiednim poziomie, który potwierdza przynajmniej zaawansowaną znajomość języka obcego. Same zajęcia językowe, a także egzaminy dla studentów odbywają się w ramach zajęć dydaktycznych znajdujących się w programie uczelni. Poza uczelniami funkcjonują jednak instytucje, które także przeprowadzają egzaminy i umożliwiają zdanie odpowiedniego egzaminu na dowolnym poziomie. Są to egzaminy płatne, które kosztują kilkaset złotych, a podejść do nich może każdy. Kursy języka angielskiego w Krakowie, a także innych miastach często przewidują program, który przygotowuje właśnie do takich egzaminów.

Posiadanie tego typu certyfikatów jest często wymagane przez pracodawców. Dotyczy to z reguły pracodawców korporacyjnych lub bardzo dużych firm, w których struktura organizacyjna bazuje na określaniu kompetencji posiadanymi certyfikatami, skończonymi kursami i posiadanymi dyplomami. Mniejsi pracodawcy raczej nie wymagają posiadania certyfikatów, jednak coraz częściej zaczynana się to zmieniać i niekiedy w ogłoszeniach o pracę można napotkać wzmiankę o tym, że kandydaci powinni mieć odpowiedni certyfikat językowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *